Seguretatblackbox detectius desenvolupa la seva activitat en els següents camps:

Circuits Tancats de Televisió

blackbox detectius privats realitza la instal•lació de circuits tancats de televisió, a la vista o ocults en el seu despatx, magatzem o empresa.

up
Auditories de Seguretat de la informació

Per mitjà d’auditories de seguretat sobre informació interna, blackbox analitza el procés de generació, arxiu i destrucció de tot tipus de documents sensibles per tal d'evitar les fugues d'informació.

up
Confidencialitat de les comunicacions i reunions

blackbox assegura la confidencialitat de les comunicacions en els despatxos o sales de reunions mitjançant un exhaustiu anàlisis electromagnètic i de les línies telefòniques, buscant dispositius electrònics clandestins o instal•lant inhibidors de freqüències permanents o en ocasions puntuals.

up
Vigilàncies no uniformades

blackbox detectius privats realitza els serveis específics de vigilància no uniformada a establiments hotelers, grans superfícies comercials, fires i convencions. Així com serveis V.I.P. com l'elaboració de plans de protecció personals i contra vigilàncies.

up

Sector Immobiliari

Serveis
© BlackBox 2005-2013 Lic. 1668 - Col. 299
Política de privacidad | T. 644 41 71 81 | info@blackboxdetec.com
VirtualDomus