Somos

blackbox detectius privats és la consultora externa que pot utilitzar en qualsevol situació de crisis per trobar una resposta a la seva problemàtica, l'eina que complementa la seva empresa o el recolza en el seus litigis.

blackbox detectius privats es membre de l’Il•lustre Col•legi de Detectius Privats de Catalunya.

Actuem amb la màxima serietat, discreció i professionalitat, orientant totes les nostres gestions cap a l'objectiu d'aconseguir proves contundents que reforcin la solidesa dels nostres resultats.

El personal de blackbox està en constant formació i evolució per tal d’adaptar-nos a l’exigència del temps moderns, aplicant a la investigació tradicional, el mètodes del Segle XXI.

El mètode de treball de blackbox es basa en l'aplicació constant de la investigació tradicional, amb la combinació de l'ús de les noves tecnologies que permeten abordar qualsevol tipus de servei amb les màximes garanties de discreció i seguretat.

Disposem d'amplis mitjans tècnics i col•laborem amb experts en diferents matèries especialitzades, com psicòlegs, grafòlegs, criminòlegs, enginyers en telecomunicacions, i d’altres agències d’investigació privada, per tal de fer més efectiva la nostra feina.

Un cop rebuda una consulta, blackbox inicia un estudi del cas, i posteriorment li oferim una valoració inicial de la situació, les possibles accions a prendre i un pressupost ajustat.

Tots els resultats obtinguts es plasmen en un informe, adjuntant les probes concloents així
com fotografies i vídeo. L’informe del detectius privats és admès com a prova testifical qualificada per els estaments Judicials.

Ratifiquem la nostra feina davant de qualsevol tribunal competent.

Sector Immobiliari

Serveis
© BlackBox 2005-2013 Lic. 1668 - Col. 299
Política de privacidad | T. 644 41 71 81 | info@blackboxdetec.com
VirtualDomus