FAQ
Qui pot investigar?

El Detectiu Privat està regulat a la Llei 23/1992 de Seguretat Privada (LSP). Segons sentencia del Tribunal Suprem (19/02/2008) el Detectiu Privat és l’únic professional habilitat per a exercir la investigació privada, respectant sempre el marc de la legalitat vigent i amb un interès lícit per part del contractant dels serveis.

up
Qui pot sol•licitar una investigació?

Pot sol•licitar una investigació tota persona física o jurídica que sigui part legitimada en el cas, sobre persones físiques o jurídiques, bens o fets d’àmbit familiar, laboral, empresarial i en general d’àmbit privat.

up
Què pot investigar un Detectiu Privat?

El Detectiu Privat pot investigar i aportar informació i probes sobre conductes o fets privats, així com realitzar investigacions dels delictes perseguibles a instància de part, per part dels afectats en el procés penal. A més de d’encarregar-se de les vigilàncies no uniformades en fires, hotels, exposicions o àmbits anàlegs.

up
Com sé que un detectiu està qualificat per treballar?

Tot particular o empresa interessada en contractar un Detectiu Privat ha de demanar a l’agència la seva llicència professional atorgada pel Ministeri d’Interior (la Targeta d’Identificació Professional, T.I.P). I en el cas de Catalunya, i d’altres comunitats autònomes amb Col•legi Professional, els detectius han d’estar degudament col•legiats.

up

Sector Immobiliari

Serveis
© BlackBox 2005-2013 Lic. 1668 - Col. 299
Política de privacidad | T. 644 41 71 81 | info@blackboxdetec.com
VirtualDomus