Empresarialblackbox detectius desenvolupa la seva activitat en els següents camps:

Antecedents laborals

Acomiadar a treballadors es una despesa molt gran per a l’empresa, i més, si es suma tot el dany produït pel treballador, ja sigui en baixa productivitat laboral, subtraccions o robatoris o altres problemes associades com de comportament, consum d’alcohol o drogues. Tot procés de selecció de personal, si està acompanyat per una investigació dels antecedents laborals i vida anterior del subjecte a avaluar, es pot sostenir en uns criteris fefaents i contrastables a l’hora de prendre la decisió de si contractar-lo o no. blackbox l’ajuda en aquests moments, realitzant un informe d’antecedents laborals.

up
Absentisme laboral.

L’absentisme laboral es una problemàtica que causa grans pèrdues econòmiques i en la productivitat a les empreses. blackbox es l’eina per reduir el percentatge d’absentisme, realitzant controls als treballadors , obtenint proves per poder obrir un expedient disciplinari al mateix (servint d’exemple a la resta) o fins i tot per rescindir-li el contracte per incompliment o mala fe, incrementant el benefici empresarial.

up
Baixes fingides, Frau en situacions de I.L.T.

L’empresari, juntament amb la Seguretat Social es fa càrrec del treballador en situacions d’Incapacitat Laboral Temporal. Però quan aquest no posa tots els mitjans per a la seva recuperació o fins i tot fingeix una lesió o aprofita la baixa per a treballar per compte propi o d’altra, suposa una gran despesa i un perjudici per a l’empresa. blackbox aporta les proves necessàries per a les accions judicials pertinents.

up
Auditoria d’atenció al públic: Mistery Shoper.

blackbox realitza actuacions en comerços i botigues, per tal d’avaluar l’atenció i tracte del personal del seu negoci, utilitzant la figura del comprador misteriós, el qual realitza tota una sèrie de preguntes indirectes al treballador per tal d’oferir-li a l’empresari un resum del tracte rebut, la impressió que desprèn el comerç i possibles aspectes a millorar o canviar.

up
Duplicitat de llocs de treball, Infidelitats laborals. Duplicitat de representacions.

Si l’empresari te comercials en exclusiva que dediquen part del seu temps a representar a altres marques o productes, blackbox obtindrà les probes pertinents per tal de re-negociar amb la part implicada o poder rescindir el contracte amb els mínims costos per l’empresa.

up
Competència deslleial.

En el cas que hi hagi una fuga de directius o treballadors a una empresa de la competència, blackbox analitzarà el cas per tal de demostrar la infracció en la llei de la competència, i donar al client la millor informació pequé tingui el mínim de pèrdues econòmiques o pugui reclamar una indemnització pertinent als actors o la part contraria.

up
Fuites d’informació, Violació de secrets.

blackbox realitza auditories de seguretat a la seva empresa, per tal d’evitar o detectar les fugues d’informació sensible i qualificada de la seva empresa, i identificar-ne els autors.

up
Control de representants, transportistes i xarxa comercial.

Les despeses de representació suposen un percentatge molt gran a les empreses, i a més si no es veuen recolzades per els resultats comercials esperats. blackbox realitza controls i seguiments per a la verificació de rutes, dietes, quilòmetres, horaris, etc. de la seva xarxa de comercials.

up
Control de delegats sindicals i crèdit horari.

La dedicació d'hores sindicals es un dret dels treballadors sindicats i representants sindicals. Però moltes vegades aquest crèdit horari no és utilitzat amb bona fe, essent usat per a fins propis. blackbox realitza els controls de les hores sindicals dels seus delegats i li passa una informació detallada de quines son les seves activitats i si son aquestes dedicades al sindicat.

up
Controls especials en indústries, Fuites de materials, pèrdua desconeguda incrementada.

blackbox realitza l’anàlisi del seu magatzem o empresa per tal de detectar les fugues o robatoris de material així com intentar detectar les fonts de l’increment de la pèrdua desconeguda del seu negoci.

up
Falsificació de marques i Violació de patents.

La marca i el propi producte son un bé de gran valor per a l’empresa, els quals hi ha invertits moltes hores i diners en I+D. Això la competència ho sap i per això pren una mostra del seu producte i el falsifica, obtenint un rendiment immediat i major, sense despesa en investigació ni desenvolupament, causant-li un gran perjudici i traient-li quota de mercat . blackbox l’ajuda en la protecció dels seus interessos, demostrant la falsedat i violació de patents, així com desemmascarant als autors.

up

Sector Immobiliari

Serveis
© BlackBox 2005-2013 Lic. 1668 - Col. 299
Política de privacidad | T. 644 41 71 81 | info@blackboxdetec.com
VirtualDomus